Povratak na listu javnih nabavki


91/17
Javna nabavka male vrednosti usluga: Usluga ispitivanja elektroizolacione opreme i instalacija

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 12.01.2018.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 22.01.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru