Povratak na listu javnih nabavki


86/17
Nabavka i putanje u rad opreme za daljinsko pra?enje parametara trafo stanica.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 25.12.2017.
1.Pitanja i odgovori 29.12.2017.
Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 25.12.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 25.12.2017.
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka od 11.01.2018.
Obavetenje o obustavi postupka.
1.Obavetenje o obustavi postupka od 18.01.2018.