Povratak na listu javnih nabavki


25-I-S-2017
II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na rekonstrukciji cevovoda Ø600mm od peskare do drumsko železničkog mosta u Petrovaradinu

Poziv za podnošenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 21.12.2017.
odluka o dodeli ugovora 03.01.2018.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 11.01.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru