Povratak na listu javnih nabavki


25-I-S-2017
II faza kvalifikacionog postupka-Izvodjenje radova na rekonstrukciji cevovoda 600mm od peskare do drumsko elezni?kog mosta u Petrovaradinu

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 21.12.2017.
odluka o dodeli ugovora 03.01.2018.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru 11.01.2018.
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru