Povratak na listu javnih nabavki


26-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na odravanju i etairanju vodovodne mree

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 27.12.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 05.01.2018.