Povratak na listu javnih nabavki


82-17
Javna nabavka male vrednosti radova-Izvo?enje radova na rekonstrukciji ra?unarske mree sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 15.12.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.Obavestenje o zakljucenom ugovoru od 21.12.2017.