Povratak na listu javnih nabavki


79/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za vodomere

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 17.11.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 27.11.2017.