Povratak na listu javnih nabavki


80/17
Javna nabavka male vrednosti dobara: Nabavka i montaa opreme za monitoring vibracija u NPS trand

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.11.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru