Povratak na listu javnih nabavki


26/17-S
Usluga odravanja softvera ArcGIS i Gdi Localis - Visios sa izradom namenskih modula u pregovara?kom postupku bez objavljivanja poziva

Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
1.Obavetenje o pokretanju pregovara?kog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 21.11.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 13.12.2017.