Povratak na listu javnih nabavki


78/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka leajeva.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 07.11.2017.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 07.11.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda od 07.11.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 27.11.2017.
obavetenje
1.obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 15.12.2017.