Povratak na listu javnih nabavki


75/17
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka autoguma sa vulkanizerskom uslugom

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 15.11.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 21.11.2017.