Povratak na listu javnih nabavki


10-I/2017
Izvodjenje radova na izmetanju instalacija kanalizacije na delu izgradnje nadvonjaka preko autoputa E-75 (Ka? - angaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora 23.11.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru