Povratak na listu javnih nabavki


09-I/17
II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izmetanju instalacija vodovoda, na delu izgradnje nadvonjaka preko Autoputa E-75 (Ka?-angaj), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 22.11.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 27.11.2017.