Povratak na listu javnih nabavki


25-17-S
I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pruanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehni?ke dokumentacije za gra?enje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mree i objekata vodovoda i kanalizacije

Poziv za podnoenje prijava
3.Izmenjen poziv za podnoenje prijava
4.Changed public procurement notice
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 03.11.2017.
2.Pitanja i odgovori 15.11.2017.
3.Pitanja i odgovori 20.11.2017.
4.Pitanja i odgovori 23.11.2017.
5.Pitanja i odgovori 23.11.2017. - 2
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 23.11.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje prijava 23.11.2017.
Odluka o priznavanju kvalifikacije 15.12.2017.
1.Odluka o priznavanju kvalifikacije
Obavetenje o priznavanju kvalifikacije 26.12.2017.
1.Obavetenje o priznavanju kvalifikacije