Povratak na listu javnih nabavki


25-17-S
I faza kvalifikacionog postupka za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga u oblasti vodoprivrede i to usluga izrade tehničke dokumentacije za građenje, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju mreže i objekata vodovoda i kanalizacije

Poziv za podnošenje prijava
3.Izmenjen poziv za podnošenje prijava
4.Changed public procurement notice
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 03.11.2017.
2.Pitanja i odgovori 15.11.2017.
3.Pitanja i odgovori 20.11.2017.
4.Pitanja i odgovori 23.11.2017.
5.Pitanja i odgovori 23.11.2017. - 2
Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obaveštenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 23.11.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava 23.11.2017.
Odluka o priznavanju kvalifikacije 15.12.2017.
1.Odluka o priznavanju kvalifikacije
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 26.12.2017.
1.Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije