Povratak na listu javnih nabavki


74/17
Javna nabavka male vrednosti dobara-Nabavka ?eli?nog mainskog materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora od 02.11.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 07.11.2017.