Povratak na listu javnih nabavki


47/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka i montaa opreme za monitoring vibracija u NPS trand.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o obustavi postupka.
1.Odluka o obustavi postupka od 26.10.2017.
Obavetenje o obustavi postupka.
1.Obavetenje o obustavi postupka od 02.11.2017.