Povratak na listu javnih nabavki


70/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge odravanja ra?unarske opreme.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 24.10.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 30.10.2017.