Povratak na listu javnih nabavki


22-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 19.10.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 13.11.2017.