Povratak na listu javnih nabavki


07-I/2017
Javna nabavka radova - Izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže na Staroiriškom putu u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda
3.Drugi izmenjen poziv za podnošenje ponuda
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
2.Drugo obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 02.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora 16.10.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.10.2017.