Povratak na listu javnih nabavki


07-I/2017
Javna nabavka radova - Izvo?enje radova na izgradnji sekundarne vodovodne mree na Staroirikom putu u Sremskoj Kamenici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
3.Drugi izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
2.Drugo obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 02.10.2017.
Odluka o dodeli ugovora 16.10.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 25.10.2017.