Povratak na listu javnih nabavki


68/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 26.09.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora - partija 1
2.Odluka o dodeli ugovora - partija 2
3.Odluka o dodeli ugovora - partija 3
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.10.2017. - Partija 1
2.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.10.2017. - Partija 2
3.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 03.10.2017. - Partija 3