Povratak na listu javnih nabavki


66/17
Usluge servisa frekventnih regulatora proizvo?a?a "Emersson" i "Danfoss" - javna nabavka male vrednosti

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora 21.09.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru 26.09.2017.
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru