Povratak na listu javnih nabavki


21-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Izvo?enje radova na izgradnji vodovodne mree na Bulevaru Mihajla Pupina (od Jevrejske do Ulice Narodnih heroja), sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
1.Odluka o obustavi postupka 19.09.2017.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 02.10.2017.