Povratak na listu javnih nabavki


64/17
Javna nabavka male vrednosti - Nabavka, izrada i montaa stubne dizalice na aeratoru, prema projektu

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Projekat obrtne stubne dizalice na aeratoru
1.Projekat obrtne stubne dizalice na aeratoru
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 28.08.2017.
Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni Konkursne dokumentacije 28.08.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 28.08.2017.
Odluka o obustavi postupka
1.Odluka o obustavi postupka 13.09.2017.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 20.09.2017.