Povratak na listu javnih nabavki


62/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - usluga praćenja procesnih parametara na dograđenom delu postrojenja

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 01.09.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru 15.09.2017.
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru