Povratak na listu javnih nabavki


61/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka i ugradnja uredjaja za kontrolisanje vodomera DN 15-40 mm

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 07.09.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 20.09.2017.