Povratak na listu javnih nabavki


21/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema zaštite šaht poklopaca i hidranata od krađe

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 19.09.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.09.2017.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru