Povratak na listu javnih nabavki


21/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka, isporuka i ugradnja sistema zatite aht poklopaca i hidranata od kra?e

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 19.09.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 21.09.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru