Povratak na listu javnih nabavki


20-I-S/17
Izvođenje radova na sanaciji filterskih polja 3 i 9 u staroj filter stanici, sa nabavkom i ugradnjom materijala - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 22.08.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.08.2017.