Povratak na listu javnih nabavki


60/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka tehni?ke hemije.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 14.08.2017.
odluka o obustavi postupka 25.08.2017.
1.odluka o obustavi postupka
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 01.09.2017.