Povratak na listu javnih nabavki


10/13-S
Javna nabavka velike vrednosti vodomera i rezervnih delova za vodomere u otvorenom postupku po partijama broj 10/13-S

Poziv
1.Poziv
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija - 05.06.2013
2.Izmenjena konkursna dokumentacija - 28.06.2013.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori 2
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije - 28.06.2013
Obavetenja o produenju roka za podnoenje ponuda/prijava
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda - 28.06.2013
2.Obavetenje o obustavi postupka - Partija I
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru