Povratak na listu javnih nabavki


18-I-S/17
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u Ulici Ive ?ipika u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
odluka o dodeli ugovora 15.08.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 23.08.2017.