Povratak na listu javnih nabavki


16-I-S/17
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za rekonstrukciju vodovodne mree u Ulici zadrunoj u Novom Sadu - II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
1.Odluka o obustavi postupka 11.08.2017.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 11.08.2017.