Povratak na listu javnih nabavki


19-I-S/17
Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje, za izmetanje instalacija vodovoda i kanalizacije, na delu izgradnje nadvonjaka preko Autoputa E-75 (Ka?-angaj)- II faza kvalifikacionog postupka

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 07.08.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 23.08.2017.