Povratak na listu javnih nabavki


57/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - Nabavka rezervnih delova za pumpe i pumpne agregate kanalizacije.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 27.07.2017.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 27.07.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 27.07.2017.
odluka o obustavi postupka 24.08.2017.
1.odluka o obustavi postupka -partija 1
2.odluka o obustavi postupka -partija 2
3.odluka o obustavi postupka -partija 3
odluka o dodeli ugovora 24.08.2017.
1.odluka o dodeli ugovora-partija 4
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru - partija 4
Obavestenje o obustavi postupka
1.Obavestenje o obustavi postupka - partija 1
2.Obavestenje o obustavi postupka - partija 2
3.Obavestenje o obustavi postupka - partija 3