Povratak na listu javnih nabavki


58/17
Javna nabvka male vrednosti radova: Izvodjenje radova na teku?em odravanju objekata Vodovoda i kanalizacije sa nabavkom i ugradnjom materijala

poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 02.08.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 09.08.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru