Povratak na listu javnih nabavki


190/13
Javna nabavka male vrednosti - nabavka radova sa ugradnjom merača protoka na V.B. buinarima na izvorištima

Poziv
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru