Povratak na listu javnih nabavki


190/13
Javna nabavka male vrednosti - nabavka radova sa ugradnjom mera?a protoka na V.B. buinarima na izvoritima

Poziv
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru