Povratak na listu javnih nabavki


15-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade Idejnog projekta i Projekta za izvo?enje za rekonstrukciju glavnog rasklopnog elektroenergetskog bloka na CS "Sever 4"

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Odluka o obustavi postupka
1.Odluka o obustavi postupka 31.07.2017.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 11.08.2017.