Povratak na listu javnih nabavki


54/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge popravke hidraulike i pneumatike na vozilima.

Poziv za podnoenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 20.07.2017.
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda.
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda 20.07.2017.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori 24.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 02.08.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 08.08.2017.