Povratak na listu javnih nabavki


44/17
Javna nabavka male vrednosti dobara - nabavka opreme za upravljanje tehnolokim procesima

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 28.07.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru