Povratak na listu javnih nabavki


51/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Usluge deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije kanalizacione mree i objekata koji pripadaju JKP"Vodovod i kanalizacija" Novi Sad.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Pitanja i odgovori.
1.Pitanja i odgovori od 17.07.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 27.07.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 09.08.2017.