Povratak na listu javnih nabavki


189/13
Usluga odvoza i zbrinjavanja kondezatorskih baterija

Poziv za podnoenje ponuda
4.Poziv za podnoenje ponuda
Izmenjena konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
2.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Odgovor na postavljena pitanja
1.Odgovor na postavljena pitanja
2.Odgovor na postavljena pitanja
3.Odgovor na postavljena pitanja
Obavetenje o izmenama konkursne dokumentacije
2.Obavetenje o izmenama konkursne dokumentacije
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru