Povratak na listu javnih nabavki


48/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? odravanja putni?kih vozila.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 24.07.2017.
obavestenje o zakljucenom ugovoru
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru