Povratak na listu javnih nabavki


46/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslug? servisiranja SCADA aplikacije vodovoda.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
1.Konkursna dokumentacija.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 18.07.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovora od 01.08.2017.