Povratak na listu javnih nabavki


15/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara u otvorenom postupku - Nabavka rezervnih pumpi i pumpnih agregata.

Poziv za podnoenje ponuda.
1.Poziv za podnoenje ponuda.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
1.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora 15.08.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 06.09.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru