Povratak na listu javnih nabavki


17/17-S
Javna nabavka velike vrednosti usluga -Usluge Agencije za angaivanje radnika na privremeno povremenim poslovima

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora 04.08.2017.
1.Odluka o dodeli ugovora
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 16.08.2017.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru