Povratak na listu javnih nabavki


18/17-S
Javna nabavka velike vrednosti radova - Izvo?enje radova na izgradnji ku?nih kanalizacionih priklju?aka u naselju Rumenka sa nabavkom i ugradnjom materijala

Poziv za podnoenje ponuda
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda
3.Drugi izmenjeni poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
3.Druga izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori
2.Pitanja i odgovori 2
3.Pitanja i odgovori 3 od 07.08.2017.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
1.Izmene i dopune konkursne dokumentacije
2.Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2
Obavestenje o produzenju roka
1.Obavestenje o produzenju roka
2.Drugo obavetenje o produenju roka
odluka o dodeli ugovora 17.08.2017.
1.odluka o dodeli ugovora
obavestenje o zakljucenom ugovoru 31.08.2017.
1.obavestenje o zakljucenom ugovoru