Povratak na listu javnih nabavki


16/17-S
Javna nabavka velike vrednosti dobara - Nabavka gra?evinskog materijala

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 30.06.2017.
Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije
1.Obavetenje o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije 30.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora
1.Odluka o dodeli ugovora 02.08.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru 17.08.2017.
Odluka o izmeni ugovora
1.Odluka o izmeni ugovora