Povratak na listu javnih nabavki


41/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Prošireno održavanje informacionog sistema "Korisnički centar" (VIK KC) sa licencama za korišćenje na godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
1.Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 03.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 10.07.2017.