Povratak na listu javnih nabavki


41/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Proireno odravanje informacionog sistema "Korisni?ki centar" (VIK KC) sa licencama za kori?enje na godinu dana

Poziv za podnoenje ponuda
1.Poziv za podnoenje ponuda
Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
1.Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 03.07.2017.
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru.
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru od 10.07.2017.