Povratak na listu javnih nabavki


187/13
Javna nabavka male vrednosti usluga- usluga tehni?kog pregleda objekata

Poziv
2.Izmenjen poziv za podnoenje ponuda 23.12.2013.
Konkursna dokumentacija
2.Izmenjena konkursna dokumentacija 23.12.2013.
Pitanja i odgovori
1.Pitanja i odgovori 1
Obavetenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije
1.Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 187/13
Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
1.Obavetenje o produenju roka za podnoenje ponuda
Obavetenje o zaklju?enom ugovoru
1.Obavetenje o zaklju?enom ugovoru