Povratak na listu javnih nabavki


43/17
Javna nabavka male vrednosti usluga - Uslugа etaloniranja posuđa i opreme u službi "Laboratorija".

Poziv za podnošenje ponuda.
2.Izmenjen poziv za podnošenje ponuda.
Konkursna dokumentacija.
2.Izmenjena Konkursna dokumentacija.
Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije.
1.Obaveštenje o izmenama i dopunama konkursne dokumentacije od 27.06.2017.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.
1.Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.06.2017.
Odluka o dodeli ugovora.
1.Odluka o dodeli ugovora od 13.07.2017.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru.
1.Obaveštenje o zaključenom ugovoru od 19.07.2017.