Povratak na listu javnih nabavki


14-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje, za izgradnju kolektora kišne kanalizacije duž ulice Sentandrejski put u Novom Sadu

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
1.Odluka o obustavi postupka javne nabavke od 06.07.2017.
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke 19.07.2017.