Povratak na listu javnih nabavki


14-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju kolektora kine kanalizacije du ulice Sentandrejski put u Novom Sadu

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
1.Odluka o obustavi postupka javne nabavke od 06.07.2017.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 19.07.2017.