Povratak na listu javnih nabavki


12-I-S/17
II faza kvalifikacionog postupka - Usluga izrade projekta za gra?evinsku dozvolu i projekta za izvo?enje, za izgradnju kolektora kine kanalizacije du ulica: profesora Gr?i?a, Mileve Simi? i Klisanskog puta u Novom Sadu

Poziv za podnosenje ponuda
1.Poziv za podnosenje ponuda
Odluka o obustavi postupka javne nabavke
1.Odluka o obustavi postupka javne nabavke od 06.07.2017.
Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke
1.Obavetenje o obustavi postupka javne nabavke 19.07.2017.